Najważniejsze przykazania kobiety

Wiara czyni cuda, sprawdź.

Kobieta to zagadla, trzeba umieć ją czytać.

Czy wystarczy mieć dowód by być dorosłym?

Ale każda bajka czegoś uczy.